top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt 01 juli 2019

 

OVEREENKOMST MET VOORWAARDEN

Deze gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit ("u") en Boss Made Planners, LLC ("Bedrijf", "wij", "ons" of "onze") , met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de https://www.bossmadeplanners.com-website, evenals elk ander mediaformulier, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie die daarmee verband houdt, daaraan is gekoppeld of anderszins is verbonden (gezamenlijk de "Site" ). U stemt ermee in dat u door toegang tot de site al deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DAN BENT U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE SITE TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STAKEN.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk hierin opgenomen door middel van verwijzing. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen of aanpassingen aan deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de datum "Laatst bijgewerkt" van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, en u doet afstand van elk recht om specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te herzien om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan, en wordt geacht kennis te hebben genomen van en te hebben aanvaard, de wijzigingen in eventuele herziene gebruiksvoorwaarden door uw voortgezet gebruik van de site na de datum waarop dergelijke herziene gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd.

De informatie op de site is niet bedoeld voor verspreiding aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke verspreiding of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan enige registratievereiste binnen een dergelijk rechtsgebied of land . Dienovereenkomstig doen de personen die ervoor kiezen om de site vanaf andere locaties te bezoeken, dit op eigen initiatief en zijn ze als enige verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

De site is niet aangepast om te voldoen aan branchespecifieke voorschriften (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), enz.), dus als uw interacties aan dergelijke wetten onderworpen zouden zijn, mag u niet deze site gebruiken. U mag de site niet gebruiken op een manier die in strijd is met de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

De Site is bedoeld voor gebruikers die minstens 18 jaar oud zijn. Personen onder de 18 jaar mogen de Site niet gebruiken of zich hiervoor registreren.


INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders aangegeven, is de site ons eigendom en alle broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de site (gezamenlijk de "inhoud") en de handelsmerken, service merken en logo's daarin (de "Merken") zijn eigendom van of worden beheerd door ons of in licentie gegeven aan ons, en worden beschermd door auteursrechten en handelsmerkwetten en verschillende andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten van de Verenigde Staten, internationale auteursrechtwetten, en internationale verdragen. De inhoud en de merken worden alleen ter informatie en voor persoonlijk gebruik op de site "AS IS" geleverd. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins worden geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de site te gebruiken, krijgt u een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de site en om een kopie te downloaden of af te drukken van enig deel van de inhoud waartoe u op de juiste manier toegang hebt verkregen, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruiken. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de site, de inhoud en de merken.


GEBRUIKERSVERTEGENWOORDIGINGEN

Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat: (1) alle registratie-informatie die u indient waar, nauwkeurig, actueel en volledig is; (2) u zult de nauwkeurigheid van dergelijke informatie handhaven en dergelijke registratie-informatie indien nodig onmiddellijk bijwerken; (3) u bent handelingsbekwaam en stemt ermee in deze Gebruiksvoorwaarden na te leven; (4) u bent geen minderjarige in het rechtsgebied waarin u woont; (5) u krijgt geen toegang tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (6) u zult de site niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; en (7) uw gebruik van de Site niet in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving.

Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de site (of een deel daarvan) te weigeren.


GEBRUIKERSREGISTRATIE

Mogelijk moet u zich bij de site registreren. U stemt ermee in uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord. We behouden ons het recht voor om een door u geselecteerde gebruikersnaam te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen als we naar eigen goeddunken vaststellen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins verwerpelijk is.


PRODUCTEN

We doen er alles aan om de kleuren, kenmerken, specificaties en details van de producten die beschikbaar zijn op de site zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de kleuren, kenmerken, specificaties en details van de producten nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van andere fouten zullen zijn, en uw elektronische display geeft mogelijk niet nauwkeurig de werkelijke kleuren en details van de producten. Alle producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en we kunnen niet garanderen dat de artikelen op voorraad zijn. We behouden ons het recht voor om producten op elk moment en om welke reden dan ook stop te zetten. Prijzen voor alle producten zijn onder voorbehoud.


AANKOPEN EN BETALING

Wij accepteren de volgende vormen van betaling:

-  Visa
-
  MasterCard
-
  American Express
-
  Ontdekken
-
  PayPal

-  Achteraf betalen

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die via de Site worden gedaan. U stemt er verder mee in om de account- en betalingsinformatie, inclusief e-mailadres, betaalmethode en vervaldatum van de betaalkaart, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Omzetbelasting zal worden toegevoegd aan de prijs van aankopen zoals door ons vereist wordt geacht. We kunnen de prijzen op elk moment wijzigen. Alle betalingen zijn in Amerikaanse dollars.

U stemt ermee in om alle kosten te betalen tegen de prijzen die op dat moment gelden voor uw aankopen en eventuele verzendkosten, en u machtigt ons om de door u gekozen betalingsprovider voor dergelijke bedragen in rekening te brengen bij het plaatsen van uw bestelling. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten of vergissingen in de prijsstelling te corrigeren, zelfs als we al betaling hebben aangevraagd of ontvangen.

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die via de site is geplaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde betaalmethode en/of bestellingen die hetzelfde factuur- of verzendadres gebruiken. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.


TERUGSTUURBELEID

Alle verkopen zijn definitief en er wordt geen restitutie verleend.


VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de Site niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de Site beschikbaar stellen. De site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen, behalve die welke specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd.

Als gebruiker van de Site stemt u ermee in om:

1.  Maak geen ongeoorloofd gebruik van de Site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen voor het verzenden van ongevraagde e-mail, of het creëren van gebruikersaccounts op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen.
2.
  Gebruik de site om te adverteren of om goederen en diensten te verkopen.
3.
  Omzeilen, uitschakelen of anderszins interfereren met beveiligingsgerelateerde functies van de Site, inclusief functies die het gebruik of het kopiëren van Inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de Site en/of de Inhoud die daarin is opgenomen.
4.
  Ons en andere gebruikers bedriegen, bedriegen of misleiden, vooral bij pogingen om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen.
5.
  Maak oneigenlijk gebruik van onze ondersteuningsdiensten of dien valse meldingen van misbruik of wangedrag in.
6.
  Gebruik de site op een manier die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- of regelgeving.
7.
  Naar onze mening ons en/of de Site in diskrediet brengen, bezoedelen of anderszins schaden.
8.
  Behalve als dit het resultaat is van het gebruik van een standaardzoekmachine of internetbrowser, gebruik, start, ontwikkelt of distribueert een geautomatiseerd systeem, inclusief maar niet beperkt tot elke spider, robot, cheat-hulpprogramma, scraper of offline lezer die toegang heeft tot de site, of het gebruiken of starten van een ongeautoriseerd script of andere software.
9.
  Upload of verzend (of probeer te uploaden of te verzenden) materiaal dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, inclusief maar niet beperkt tot duidelijke grafische uitwisselingsformaten ("gifs"), 1×1 pixels, webbugs, cookies , of andere soortgelijke apparaten (soms aangeduid als "spyware" of "passieve verzamelingsmechanismen" of "pcms").
10.
  Uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal, inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (voortdurende plaatsing van herhalende tekst), dat het ononderbroken gebruik en genot van de Site door een partij verstoort of het gebruik, de kenmerken, de functies, de werking of het onderhoud van de site wijzigt, schaadt, verstoort, verandert of verstoort.
11.
  Kopieer of pas de software van de site aan, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
12.
  Verwijder de copyright- of andere eigendomsrechtenverklaring van enige inhoud.
13.
  Een van onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het ter beschikking stellen van een deel van de Site aan u lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen.
14.
  Poging om alle maatregelen van de site te omzeilen die zijn ontworpen om de toegang tot de site of een deel van de site te voorkomen of te beperken.
15.
  Het ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren van de software die deel uitmaakt van de Site of op enigerlei wijze deel uitmaakt van de Site.
16.
  Gebruik de site als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of gebruik de site en/of de inhoud op een andere manier voor een inkomstengenererende onderneming of commerciële onderneming.
17.
  Alle informatie die van de site is verkregen gebruiken om een andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.
18.
  Verkoop of draag uw profiel op een andere manier over.
19.
  Poging om u voor te doen als een andere gebruiker of persoon of om de gebruikersnaam van een andere gebruiker te gebruiken.
20.
  De site of de netwerken of diensten die met de site zijn verbonden, verstoren, verstoren of onnodig belasten.
21.
  Deelnemen aan geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
22.
  Zich bezighouden met ongeoorloofde framing van of linken naar de site.
23.
  Systematisch gegevens of andere inhoud van de site ophalen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te maken of te compileren zonder schriftelijke toestemming van ons.


DOOR DE GEBRUIKER GEGENEREERDE BIJDRAGEN

De site biedt gebruikers niet de mogelijkheid om inhoud in te dienen of te plaatsen. We kunnen u de mogelijkheid bieden om inhoud en materiaal aan ons of op de site te maken, in te dienen, te plaatsen, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren, te distribueren of uit te zenden, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's , afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk "Bijdragen"). Bijdragen kunnen worden bekeken door andere gebruikers van de site en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle bijdragen die u verzendt worden behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van de site. Wanneer u Bijdragen maakt of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u daarmee dat:

1.  De creatie, distributie, verzending, openbare vertoning of uitvoering, en het openen, downloaden of kopiëren van uw Bijdragen maken en zullen geen inbreuk maken op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of morele rechten van een derde partij.
2.
  U bent de maker en eigenaar van of beschikt over de benodigde licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en toestemmingen om ons, de site en andere gebruikers van de site te gebruiken en te autoriseren om uw bijdragen te gebruiken op elke manier die door de site en deze wordt overwogen Gebruiksvoorwaarden.
3.
  U hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of gelijkenis van elke dergelijke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw Bijdragen mogelijk te maken op elke manier die door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden.
4.
  Uw bijdragen zijn niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend.
5.
  Uw bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeautoriseerde reclame, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van verzoeken.
6.
  Uw bijdragen zijn niet obsceen, onzedelijk, wellustig, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk of anderszins verwerpelijk (zoals door ons bepaald).
7.
  Uw bijdragen bespotten, bespotten, kleineren, intimideren of misbruiken niemand.
8.
  Uw bijdragen pleiten niet voor de gewelddadige omverwerping van een regering of het aanzetten tot, aanmoedigen van of dreigen met fysieke schade aan een ander.
9.
  Uw bijdragen schenden geen toepasselijke wet, regelgeving of regel.
10.
  Uw bijdragen zijn niet in strijd met de privacy- of publiciteitsrechten van derden.
11.
  Uw bijdragen bevatten geen materiaal dat om persoonlijke informatie vraagt van iemand onder de 18 jaar of dat mensen onder de 18 jaar uitbuit op een seksuele of gewelddadige manier.
12.
  Uw bijdragen zijn niet in strijd met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot kinderpornografie, of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen;
13.
  Uw bijdragen bevatten geen beledigende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.
14.
  Uw Bijdragen zijn op geen enkele andere manier in strijd met, of linken naar materiaal dat in strijd is met, enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving.

Elk gebruik van de Site of het Marktaanbod in strijd met het voorgaande is in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden en kan onder andere leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de Site en het Marktaanbod te gebruiken.


BIJDRAGE LICENTIE

U en de Site stemmen ermee in dat we alle informatie en persoonlijke gegevens die u verstrekt, kunnen openen, opslaan, verwerken en gebruiken volgens de voorwaarden van het privacybeleid en uw keuzes (inclusief instellingen).

Door suggesties of andere feedback met betrekking tot de site in te dienen, stemt u ermee in dat we dergelijke feedback voor elk doel kunnen gebruiken en delen zonder compensatie aan u.

We claimen geen eigendom over uw Bijdragen. U behoudt het volledige eigendom van al uw Bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die verband houden met uw Bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of representaties in uw Bijdragen die door u zijn verstrekt op enig gebied op de Site. U bent als enige verantwoordelijk voor uw Bijdragen aan de Site en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons vrij te stellen van elke verantwoordelijkheid en af te zien van juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw Bijdragen.


SOCIALE MEDIA

Als onderdeel van de functionaliteit van de Site kunt u uw account koppelen aan online accounts die u heeft bij externe serviceproviders (elk zo'n account, een "account van derden") door: (1) uw account van derden te verstrekken inloggegevens via de Site; of (2) ons toegang verlenen tot uw account van derden, zoals is toegestaan volgens de toepasselijke voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van elk account van derden. U verklaart en garandeert dat u het recht heeft om de aanmeldingsgegevens van uw Derden-account aan ons bekend te maken en/of ons toegang te verlenen tot uw Derden-account, zonder dat u enige van de algemene voorwaarden schendt die van toepassing zijn op uw gebruik van de toepasselijke Account van derden, en zonder ons te verplichten enige vergoedingen te betalen of ons te onderwerpen aan gebruiksbeperkingen die zijn opgelegd door de externe serviceprovider van het account van derden. Door ons toegang te verlenen tot accounts van derden, begrijpt u dat (1) we toegang kunnen krijgen tot, beschikbaar stellen en opslaan (indien van toepassing) alle inhoud die u hebt verstrekt aan en opgeslagen in uw account van derden (het "sociale netwerk inhoud") zodat deze beschikbaar is op en via de site via uw account, inclusief maar niet beperkt tot vriendenlijsten en (2) we kunnen aanvullende informatie indienen bij en ontvangen van uw externe account voor zover u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een koppeling maakt uw account bij het account van derden. Afhankelijk van de accounts van derden die u kiest en onderhevig aan de privacy-instellingen die u in dergelijke accounts van derden hebt ingesteld, kan persoonlijk identificeerbare informatie die u op uw accounts van derden plaatst beschikbaar zijn op en via uw account op de site. Houd er rekening mee dat als een account van derden of bijbehorende service niet meer beschikbaar is of onze toegang tot een dergelijk account van derden wordt beëindigd door de externe serviceprovider, de inhoud van het sociale netwerk mogelijk niet langer beschikbaar is op en via de site. U heeft op elk moment de mogelijkheid om de verbinding tussen uw account op de site en uw accounts van derden uit te schakelen. LET OP DAT UW RELATIE MET DE DERDE DIENSTVERLENERS DIE AAN UW ACCOUNTS VAN DERDE PARTIJEN ZIJN GEKOPPELD UITSLUITEND WORDT BEHEERD DOOR UW OVEREENKOMST(EN) MET DERGELIJKE DERDE DIENSTVERLENERS. We doen geen moeite om Sociale Netwerkinhoud voor welk doel dan ook te beoordelen, inclusief maar niet beperkt tot, voor nauwkeurigheid, wettigheid of niet-inbreuk, en we zijn niet verantwoordelijk voor enige Sociale Netwerkinhoud. U erkent en stemt ermee in dat we toegang hebben tot uw e-mailadresboek dat is gekoppeld aan een account van derden en uw lijst met contacten die is opgeslagen op uw mobiele apparaat of tabletcomputer, uitsluitend om u te identificeren en u te informeren over die contacten die zich ook hebben geregistreerd om de site te gebruiken . U kunt de verbinding tussen de site en uw account van derden deactiveren door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens of via uw accountinstellingen (indien van toepassing). We zullen proberen alle informatie die op onze servers is opgeslagen en die is verkregen via een dergelijk account van derden, te verwijderen, behalve de gebruikersnaam en profielfoto die aan uw account worden gekoppeld.


INZENDINGEN

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site of het Marktaanbod ("Inzendingen") die door u aan ons worden verstrekt, niet-vertrouwelijk zijn en ons exclusieve eigendom worden. Wij bezitten exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en hebben recht op het onbeperkte gebruik en de verspreiding van deze Inzendingen voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u. U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke inzendingen en u garandeert hierbij dat dergelijke inzendingen origineel van u zijn of dat u het recht hebt om dergelijke inzendingen in te dienen. U stemt ermee in dat er geen verhaal tegen ons zal zijn voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van enig eigendomsrecht op uw inzendingen.


WEBSITES EN INHOUD VAN DERDEN

De site kan links bevatten (of u kunt via de site of het marktaanbod worden verzonden) naar andere websites ("websites van derden"), evenals artikelen, foto's, tekst, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video , informatie, applicaties, software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden ("Inhoud van derden"). Dergelijke websites van derden en inhoud van derden worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid, geschiktheid of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden die toegankelijk zijn via de site of inhoud van derden die op , beschikbaar via of geïnstalleerd vanaf de site, inclusief de inhoud, nauwkeurigheid, aanstootgevendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of opgenomen in de websites van derden of de inhoud van derden. Het opnemen van, het linken naar of het toestaan van het gebruik of de installatie van websites van derden of inhoud van derden impliceert geen goedkeuring of goedkeuring daarvan door ons. Als u besluit de site te verlaten en toegang te krijgen tot de websites van derden of om inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en dient u zich ervan bewust te zijn dat deze gebruiksvoorwaarden niet langer van toepassing zijn. U dient de toepasselijke voorwaarden en het beleid, inclusief privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, te lezen van elke website waarnaar u navigeert vanaf de Site of met betrekking tot alle applicaties die u gebruikt of installeert vanaf de Site. Alle aankopen die u via websites van derden doet, zijn via andere websites en van andere bedrijven, en we nemen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen die uitsluitend tussen u en de betreffende derde partij zijn. U stemt ermee in en erkent dat wij de producten of diensten die op websites van derden worden aangeboden niet onderschrijven en u zult ons vrijwaren van enige schade die wordt veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien vrijwaart u ons van alle verliezen die u lijdt of schade die u wordt toegebracht in verband met of op enigerlei wijze voortvloeiend uit inhoud van derden of enig contact met websites van derden.


SITE BEHEER

We behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de site te controleren op schendingen van deze gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze gebruiksvoorwaarden overtreedt, inclusief maar niet beperkt tot het rapporteren van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking, weigeren, beperken van toegang tot, beperken van de beschikbaarheid van, of uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar) een van uw Bijdragen of een deel daarvan; (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, om alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen, van de site te verwijderen of anderszins uit te schakelen; en (5) anderszins de site beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en om de goede werking van de site en het marktaanbod te vergemakkelijken.


PRIVACYBELEID

We geven om gegevensprivacy en -beveiliging. Lees ons privacybeleid: https://app.termly.io/document/privacy-policy/6027dbf1-9af7-4c77-9d70-9f8931f50ccd . Door de Site of het Marktaanbod te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan ons Privacybeleid, dat is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden. Houd er rekening mee dat de Site en het Marktaanbod worden gehost in de Verenigde Staten. Als u de site of het marktaanbod vanuit een andere regio van de wereld bezoekt met wetten of andere vereisten voor het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonsgegevens die verschillen van de toepasselijke wetten in de Verenigde Staten, dan kunt u door uw voortgezet gebruik van de site uw gegevens naar de Verenigde Staten overdraagt, en u stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in de Verenigde Staten.


TERMIJN EN BEINDIGING

Deze gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht terwijl u de site gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN DISCRETIE EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE EN HET MARKTAANBOD (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN) TE WEIGEREN OM WELKE REDEN OF ZONDER REDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHENDING VAN ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF VERBOND IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN TOEPASSELIJKE WET OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNEMING AAN DE SITE EN HET AANBIEDING OP DE MARKT BEINDIGEN OF UW ACCOUNT EN ALLE INHOUD OF INFORMATIE DIE U OP ELK MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR ONS UITSLUITEND BESLUIT VERWIJDEREN.

Als we uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden om u te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde partij, zelfs als u handelt namens de derde partij feest. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden we ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het nastreven van civiele, strafrechtelijke en voorlopige maatregelen.


WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

We behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We zijn echter niet verplicht om informatie op onze Site bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om alle of een deel van het Marketplace-aanbod op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de site of het marktaanbod.

We kunnen niet garanderen dat de Site en het Marktaanbod te allen tijde beschikbaar zullen zijn. We kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. We behouden ons het recht voor om de Site of het Marktaanbod op elk moment of om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan u te wijzigen, herzien, bij te werken, op te schorten, stop te zetten of anderszins aan te passen. U stemt ermee in dat wij op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site of het Marktaanbod tijdens downtime of stopzetting van de Site of het Marktplaatsaanbod. Niets in deze gebruiksvoorwaarden zal worden geïnterpreteerd als een verplichting om ons te verplichten de site of het marktaanbod te onderhouden en te ondersteunen of om eventuele correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.


TOEPASSELIJK RECHT

Deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de site en het marktaanbod worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Alabama die van toepassing zijn op overeenkomsten die zijn gemaakt en die volledig moeten worden uitgevoerd binnen de staat Alabama, ongeacht het conflict van rechtsbeginselen.


GESCHILLENBESLECHTING

Bindend besluit

Indien de Partijen er niet in slagen een Geschil via informele onderhandelingen op te lossen, zal het Geschil (met uitzondering van de Geschillen die hieronder uitdrukkelijk worden uitgesloten) definitief en exclusief worden beslecht door bindende arbitrage. U BEGRIJPT DAT U ZONDER DEZE BEPALING HET RECHT ZOU HEBBEN OM VOOR DE RECHTBANK TE KOMEN EN EEN JURYPROCES TE HALEN. De arbitrage wordt gestart en uitgevoerd volgens de Commercial Arbitration Rules van de American Arbitration Association ("AAA") en, waar van toepassing, de AAA's Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes ("AAA Consumer Rules"), die beide beschikbaar zijn op de AAA-website www.adr.org. Uw arbitragekosten en uw aandeel in de vergoeding van de arbiter worden beheerst door de AAA-consumentenregels en, waar van toepassing, beperkt door de AAA-consumentenregels. De arbitrage kan persoonlijk, door het indienen van documenten, telefonisch of online plaatsvinden. De arbiter zal schriftelijk een beslissing nemen, maar hoeft geen motivering te geven, tenzij een van de partijen daarom verzoekt. De arbiter moet de toepasselijke wetgeving volgen en elke uitspraak kan worden aangevochten als de arbiter dit niet doet. Tenzij anders vereist door de toepasselijke AAA-regels of toepasselijke wetgeving, vindt de arbitrage plaats in Mobile, Alabama. Tenzij hierin anders is bepaald, kunnen de partijen voor de rechtbank procederen om arbitrage af te dwingen, de procedure in afwachting van arbitrage te schorsen, of om de door de arbiter ingevoerde uitspraak te bevestigen, wijzigen, intrekken of een uitspraak te doen.

Als een Geschil om welke reden dan ook in de rechtbank wordt behandeld in plaats van arbitrage, zal het Geschil worden gestart of vervolgd in de staats- en federale rechtbanken in Mobile, Alabama, en de partijen stemmen hierbij in met en zien af van alle verdedigingen van het ontbreken van persoonlijke jurisdictie, en forum non conveniens met betrekking tot locatie en jurisdictie in dergelijke staats- en federale rechtbanken. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen en de Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) zijn uitgesloten van deze gebruiksvoorwaarden.

In geen geval zal een Geschil dat door een van de partijen is aangespannen en op enigerlei wijze verband houdt met de Site, worden gestart meer dan 1 jaar nadat de oorzaak van de actie zich voordeed. Als deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal geen van beide partijen ervoor kiezen om een geschil te beslechten dat valt onder dat deel van deze bepaling dat onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden en zal een dergelijk geschil worden beslecht door een bevoegde rechtbank binnen de rechtbanken die zijn vermeld voor jurisdictie hierboven, en de partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

Beperkingen

De Partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt zal zijn tot het Geschil tussen de Partijen afzonderlijk. Voor zover wettelijk toegestaan, (a) zal arbitrage niet worden samengevoegd met enige andere procedure; (b) er is geen recht of bevoegdheid om een Geschil te arbitreren op basis van class action of om class action-procedures te gebruiken; en (c) er is geen recht of bevoegdheid om een Geschil in een vermeende representatieve hoedanigheid namens het grote publiek of andere personen aan te brengen.

Uitzonderingen op arbitrage

De Partijen komen overeen dat de volgende Geschillen niet onderworpen zijn aan de bovenstaande bepalingen met betrekking tot bindende arbitrage: (a) Geschillen die trachten de intellectuele eigendomsrechten van een Partij af te dwingen of te beschermen, of die betrekking hebben op de geldigheid; (b) elk geschil dat verband houdt met of voortvloeit uit beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op de privacy of ongeoorloofd gebruik; en (c) elke vordering tot voorlopige voorzieningen. Als deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal geen van beide partijen ervoor kiezen om een geschil te beslechten dat valt onder dat deel van deze bepaling dat onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden en zal een dergelijk geschil worden beslecht door een bevoegde rechtbank binnen de rechtbanken die zijn vermeld voor jurisdictie hierboven, en de partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.


CORRECTIES

Er kan informatie op de Site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die verband kunnen houden met het Marktaanbod, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om de informatie op de Site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.


VRIJWARING

DE SITE WORDT GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT EN ALS-BESCHIKBAAR. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITEDIENSTEN OP EIGEN RISICO ZAL ZIJN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK DAARvan, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN ENIGE WEBSITES DIE AAN DEZE SITE GEKOPPELD ZIJN EN WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE (1) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN ( 2) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, VOORTVLOEIEND UIT UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ELKE ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCILE INFORMATIE DAARIN OPGESLAGEN, (4) ELKE ONDERBREKING OF BEINDIGING VAN DE OVERDRACHT NAAR OF VAN DE SITE, (5) ENIGE BUGS, VIRUSSEN, TROJAN PAARDEN OF DERGELIJKE DIE DOOR EEN DERDE PARTIJ NAAR OF VIA DE SITE KUNNEN WORDEN VERZONDEN, EN/OF ( 6) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ENIGE INHOUD EN MATERIALEN OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE SITE. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF AANNEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE PRODUCT OF DIENST DIE WORDT GEadverteerd OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SITE, ENIGE HYPERLINKED WEBSITE, OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE DIE IN GEEN ENKEL ANDERE WE BANNERIS WORDT AANGEBODEN EEN PARTIJ ZIJN VAN OF OP ENIGE MANIER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN ENIGE DERDE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. EVENALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA EEN MEDIUM OF IN EEN OMGEVING, MOET U UW EIGEN OORDEEL GEBRUIKEN EN VOORZICHTIG ZIJN INDIEN VAN TOEPASSING.


BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDIGE, INCIDENTELE, SPECIALE OF STRAFSCHADE, MET INBEGRIP VAN WINSTVERLIES, GEDERFDE INKOMSTEN OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ONGEACHT HET TEGENGESTELDE HIERIN, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ENIGE OORZAAK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT DOOR U AAN ONS BETAALD IS. BEPAALDE WETTEN VAN DE STAAT VAN DE VS EN INTERNATIONALE WETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.


VRIJWARING

U stemt ermee in om ons, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectievelijke functionarissen, agenten, partners en werknemers, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocaten ' vergoedingen en kosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) gebruik van de Site; (2) schending van deze gebruiksvoorwaarden; (3) elke schending van uw verklaringen en garanties uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden; (4) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (5) elke openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de site met wie u via de site contact hebt gehad. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om op uw kosten de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in om op uw kosten samen te werken met onze verdediging van dergelijke claims. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderworpen is aan deze vrijwaring zodra we ons ervan bewust worden.


GEBRUIKERSGEGEVENS

We bewaren bepaalde gegevens die u naar de site verzendt om de prestaties van de site te beheren, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de site. Hoewel we regelmatig routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op enige activiteit die u hebt ondernomen met behulp van de Site. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies of corruptie van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van elk recht op actie tegen ons als gevolg van dergelijk verlies of corruptie van dergelijke gegevens.


ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de site, het verzenden van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in elektronische communicatie te ontvangen en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die we u elektronisch, via e-mail en op de site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN BERICHTEN, BELEID EN REGISTRATIE VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE WORDEN GENTEGREERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten op grond van statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische gegevens vereisen, of op betalingen of het verlenen van kredieten op een andere manier dan elektronische middelen.


GEBRUIKERS EN INWONERS IN CALIFORNI

Als een klacht bij ons niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u schriftelijk contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs op 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 of telefonisch op (800) 952-5210 of (916) 445-1254.


DIVERSEN

Deze gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op de site of met betrekking tot de site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat wij afstand doen van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Deze gebruiksvoorwaarden werken voor zover toegestaan door de wet. We kunnen te allen tijde een of al onze rechten en plichten aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade, vertraging of nalatigheid veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Als een bepaling of een deel van een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt die bepaling of een deel van de bepaling als scheidbaar van deze gebruiksvoorwaarden beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie ontstaan tussen u en ons als gevolg van deze gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de site. U stemt ermee in dat deze gebruiksvoorwaarden niet tegen ons kunnen worden geïnterpreteerd op grond van het feit dat u ze hebt opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verdedigingen die u mogelijk heeft op basis van de elektronische vorm van deze gebruiksvoorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen om deze gebruiksvoorwaarden uit te voeren.


NEEM CONTACT OP

Om een klacht met betrekking tot de Site op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Site, kunt u contact met ons opnemen via:

Boss Made Planners, LLC
413 Grant Avenue
Mobiel, AL 36610
Verenigde Staten
Telefoon: 2514225066
bossmadeplanners@gmail.com

bottom of page